INSPIRE Country Fiche Slovakia31.8.2017

Európska komisia pripravila tzv. INSPIRE Country Fiches pre každú krajinu Európskej únie s cieľom zosumarizovať stav implementácie INSPIRE. Dokumenty vychádzajú z relevantných dostupných informačných zdrojov (INSPIRE monitoring a reporting) a výsledkov bilaterálnych rokovaní realizovaných s jednotlivými krajinami v priebehu roku 2016.

Dokument je rozdelený na 4 časti, kde prvá sumarizuje aktuálny stav infraštruktúry a jednotlivých komponent, druhá poskytuje prehľad kľúčových parametrov reprezentujúcich štatistické údaje získané prostredníctvom nástroja INSPIRE Dashboard. Tretia časť sumarizuje výhľad stavu implementácie a posledná prehľadne sumarizuje stav a predpokladaný trend vývoja v rámci jednotlivých komponent ako aj kľúčových krokov súvisiacich s tvorbou a následnou prevádzkou infraštruktúry priestorových informácií.

V závere dokument prináša špecifické odporúčania a navrhuje relevantné aktivity.

Dokument okrem spätnej väzby Európskej komisie smerom k Slovenskej republike má ambíciu v pravidelných intervaloch napomôcť pri monitoringu vývoja infraštruktúry INSPIRE.

Viac informácií...