INSPIRE MIWP 2016.5 subgroup + Eionet NRC Environmental Information Systems (EIS) meeting 201728.11.2017

V dňoch 25-26.11.2017 Európska komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a Spoločným výskumným centrom zorganizovali dve pracovné stretnutia zamerané na oblasť INSPIRE a environmentálnu informatiku.

Prvé stretnutie INSPIRE MIWP 2016.5 subgroup prebiehalo 25.11.2017 v dopoludňajších hodinách s cieľom pokračovať v kativitách pracovnej skupiny INSPIRE MIWP action 2016.5 "Priority list of datasets for e-Reporting. Jej cieľom je zabezpečiť prípravu tzv. INSPIRE prioritných datasetov, poskytujúcich priestorové informácie z oblasti monitoringu a podávania správ pre environmentálnu legislatívu. V zmysle záverov diskusie je očakávané sprístupnenie INSPIRE prioritných datasetov prostredníctvom INSPIRE služieb v podobe akej sú do termínu 15.05.2018.

Viac informácií k stretnutiu...

Druhé stretnutie Eionet NRC Environmental Information Systems (EIS) meeting 2017pokračovalo popoludní až do obeda nasledovného dňa. Jeho cieľom bolo prediskutovať so zástupcami EIONET NRCs for Environmental Information System aktuálne informácie o EEA a EIONET INSPIRE aktivitácha budúcom rozvoji eReportingu a Reportnetu 3.0.

Viac informácií k stretnutiu...