INSPIRE monitoring 202114.2.2022

Európska komisia sprístupnila prvé výsledky z INSPIRE monitoringu za rok 2021

Údaje boli získané v rámci procesu INSPIRE monitoringu k termínu 15.12.2021 harvestingom metaúdajov z vyhľadávacích služieb jednotlivých členských štátov EÚ.

Z metaúdajov sú následne vypočítané indikátory, ktoré poskytujú informáciu o stave implementácie jednotlivých INSPIRE komponent.