INSPIRE&HVD MIG workshop17.3.2023

Vo väzbe na nové legislatívne požiadavky na priestorové údaje zo Smernice Open Data a nariadenia pre Datasety s vysokou pridanou hodnotou (High value datasets- HVD) zorganizovala Európska komisia online workshop.

Podujatie organizované v rámci v rámci INSPIRE Maintenance and implementation group (MIG) malo za cieľ iniciovať diskusiu o synergii legislatívnych požiadaviek INSPIRE a Open Data vo väzbe na nové VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/138, ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia.

Okrem príspevkov za Európsku komisiu odzneli na podujatí aj príspevky z niektorých šlenských krajín EÚ, vrátane Slovenska.