Inspirujme se 2017 + ATTRACTIVE DANUBE17.1.2017

Po prestávke v roku 2016 si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú česko-slovenskú konferenciu Inspirujme se... s podtitulom udržateľnosťou, ktorú CENIA, česká informační agentura životního prostředí organizuje spoločne s SAŽP, Slovenskou agentúrou životného prostredia.

V novom termíne a na novom mieste sa konferencia uskutoční 14.-15.2.2017 v hoteli Park Inn v Prahe. Novinkou je taktiež zlúčenie Inspirujme se... s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE, vďaka ktorému je akcia rozšírená okrem češtiny a slovenčiny o další jazyk - angličtinu. Akcia sa opätovne teší podpore inštitúcií EÚ, v rámci ktorej svoju účasť prisľúbili zástupcovia Európskej komisie a Spoločného výskumného centra - JRC.

Viac informácií...