Inspirujme se...2017 - sumarizácia konferencie6.3.2017

V dňoch 14. – 15. 2. 2017 sa v Prahe konala konferencia Inspirujme se...udržitelností s rozšírením pôvodného Česko - Slovenského záberu na medzinárodný.

Konferencia bola spojená s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE. Počas dvoch dní sa konferencie záčastnilo 120 účastníkov z 10 krajín. Slovenská republika bola na podujatí zastúpená počas oboch dní v rámci príspevkov ako aj prostredníctvom účastníkov. Viac informácií o sumarizácií podujatia vrátane odkazov na prezentácie a fotogalériu ponúka príspevok CENIE na Českých webstránkach INSPIRE + Portál GeoCommunity.cz. Výber niektorých prezentácií súvisiacich s témou Otvorených údajov prináša aj príspevok projektu Open Data.sk.