Konzultácia k Abstract Test Suites (ATSs)9.2.2016

Séria návrhov Abstraktných Testovacích Zostáv (Abstract Test Suites (ATSs)) je v súčasnosti k dispozícii ku konzultácii pre nasledovné Technické usmernenia: Metadata (for discovery) Metadata (for interoperability) Discovery services View services (WMS, WMTS) Download services (Atom, WFS)

Ich cieľom je určiť (čo najpresnejšie), ako na abstraktnej úrovni testovať každú z požiadaviek obsiahnutých v príslušnom Technickom Usmernení a tým zaistiť spoločne dohodnutý základ pre implementáciu INSPIRE validačných nástrojov.

Prípadné námety a pripomienky je potrebné zaslať prostredníctvom tabuľky pre konzultáciu na adresu "inspire_eu@sazp.sk" do termínu 09.03.2016 pre prípravu konsolidovanej verzie za SR.

Viac informácií...

Vopred ďakujeme za Vaše námety a pripomienky.

SK INSPIRE Team.