Konzultácia návrhu pracovného programu pre implementáciu a vývoj smernice INSPIRE na obdobie rokov 2020 - 202414.5.2020

V súvislosti s plánovaním ďalších aktivít pre zabezpečenie podpory implementácie INSPIRE Európska komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a expertmi pripravila návrh pracovného programu pre implementáciu a vývoj smernice INSPIRE na obdobie rokov 2020 - 2024. Na základe komunikácie zastúpenia SR v INSPIRE committee sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky tento dokument pre konzultáciu.

Na základe záverov z neformálneho INSPIRE Webinára 2020-04-28 predmetný dokument naznačuje nastavenie smerovania procesu podpory ale aj kontroly implementácie smernice INSPIRE vo väzbe na nové priority identifikované na úrovni Európskej komisie. Dokument na strategickej úrovni sumarizuje doposiaľ realizované aktivity v rámci rámca INSPIRE maintenance and implementation 2016-2020, navrhuje nové 3 pracovné oblasti a kľúčové aktivity.

Hlavnými prioritami ďalšieho smerovania INSPIRE budú orientácia na konkrétne oblasti využitia infraštruktúr priestorových údajov a služieb, eliminácia vzniku duplicitných infraštruktúr a zjednodušenie implementácie INSPIRE požiadaviek v synergii s novou Európskou dátovou stratégiou.

Návrh dokumentu Pracovného programu WP 2020 - 2024

Prípadné námety a pripomienky je potrebné poslať formou sledovania zmien na email adresu inspire@enviro.gov.sk do termínu 28.05.2020.