Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 202010.3.2020

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2020.

V súvislosti s novým procesom INSPIRE monitoringu a podávania správ Európska komisia pripravila návrh SK INSPIRE Country Fiche, ktorý obsahuje aj údaje z INSPIRE monitoringu národnej infraštruktúry priestorových informácií pre rok 2020.

Predmetný dokument bol aktualizovaný za MŽP SR a sprístupnený pre verejnú konzultáciu - Návrh Country Fiche Slovakia 2020

Vaše námety a pripomienky prosíme zaslať formou sledovania zmien na email adresu inspire@enviro.gov.sk do termínu 25.03.2020.

Ďalšie informácie o INSPIRE monitoringu za rok 2019 pre celú EÚ.