Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 202115.3.2021

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2021.

V rámci procesu INSPIRE monitoringu a podávania správ Európska komisia sprístupnila návrh SK INSPIRE Country Fiche, ktorý obsahuje aj údaje z INSPIRE monitoringu národnej infraštruktúry priestorových informácií pre rok 2021.

Predmetný dokument bol aktualizovaný za MŽP SR a sprístupnený pre verejnú konzultáciu - Návrh Country Fiche Slovakia 2021

Vaše námety a pripomienky prosíme zaslať formou sledovania zmien na email adresu inspire@enviro.gov.sk do termínu 29.03.2021.

Ďalšie informácie o INSPIRE monitoringu a podávaní správ (Predchádzajúce roky, informácie za EÚ úroveň).