Konzultácia SK pozície k INSPIRE Country Form Slovakia14.4.2021

V rámci procesu hodnotenia smernice INSPIRE, bol Európskou komisiou pripravený dokument "INSPIRE evaluation - Country Form". Dokument sumarizuje stav implementácie INSPIRE v období rokov 2014 až 2020.

Európska komisia poskytla dokument na konzultáciu so zástupcami INSPIRE national contact points, INSPIRE Committee a INSPIRE MIG.

Za Slovenskú republiku bol pripravený návrh pozície, ktorú MŽP SR sprístupňuje na verejnú konzultáciu:

Vaše námety a pripomienky prosíme zaslať formou sledovania zmien na email adresu inspire@enviro.gov.sk do termínu 23.04.2021.