Možné obmedzenia Registra priestorových informácií16.5.2019

Z dôvodov potreby reštartu prvokov infraštruktúry Informačného systémmu Registra priestorových informácií (IS RPI) môže dôjsť k výpadkom jeho dostupnosti.

Plánovaný termín výpadku:

17.05.2019 08:00 - 18:00

Za prípadné vzniknuté obmedzenie využívania Registra priestorových informácií sa vopred ospravedlňujeme.