Nové INSPIRE technické usmernenia1.2.2017

Na konci roku 2016 Európska komisia informovala o zverejnení nových technických usmernení k problematike metaúdajov, pozorovania a merania, ukladacie služby a služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.

Zverejnené dokumenty predstavujú výsledok 2 ročného úsilia národných expertov a Európskej komisie v rámci programu 2014-2016 INSPIRE Maintenance and Implementation zameraného na podporu implementácie INSPIRE. Aj keď ide o odporúčacie dokumenty, ich obsah môže výrazne napomocť pri realizácii jednotlivých legislatívnych požiadaviek INSPIRE a naplneniu účelu budovania infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku i v Európe.

Viac informácií...