Nová verzia INSPIRE Geoportálu a Referenčného validátora26.9.2020

Európska komisia sprístupnila nové verzie aplikačných komponent v súvislosti s prípravou na najbližší monitoring a podávanie INSPIRE správ za rok 2020.

Členské štáty teraz môžu začať testovať tieto nástroje v rámci prípravy na termín 16. decembra 2020.

Nová verzia geoportálu INSPIRE obsahuje úplnú podporu metadát v zmysle Technických usmernení TG 2.0 (poznámky k vydaniu).

Aktualizovaná verzia nástroja INSPIRE Reference Validator obsahuje zapracovanie identifikovaných opráv a poskytuje vylepšené pokyny pre nasadenie Dockeru (zoznam zmien). Táto verzia obsahuje aj nástroj na podporu pre hromadné overovanie metadát (bulk validation) na základe požiadaviek TG 2.0 (zoznam zmien).

Spätnú väzbu na novú verziu komponentov je možné poskytnúť v príslušných helpdeskoch.