Novela vyhlášky NIPI6.2.2017

Dňa 01.02.2017 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 12/2017 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Predmetný právny predpis zabezpečuje nové písmená g) a j) splnomocňujúceho ustanovenia § 14 ods. 2  zákona č. 3/2010 Z. z. v znení zákona č. 362/2015 Z. z., podľa ktorých všeobecne tento záväzný právny predpis ustanoví:

•    podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu,
•    podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,
•    podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
•    podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.

Viac informácií...