Obmedzenia Registra priestorových informácií12.3.2020

Webové sídlo Registra priestorových informácií vykazuje problémy so zobrazovaním obsahu a dostupnosťou niektorých častí.

Na webovom sídle Registra priestorových informácií boli identifikované problémy so zobraovaním a dostupnosťou niektorých častí.

Za prípadné obmedzenia možností využívania sa ospravedlňujeme.