Ortofotomapa na národnom geoportáli21.11.2016

Nová podkladová vrstva: Ortofotomapa na národnom geoportáli

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Úradom geodézie kartografie a katastra nasadila v súlade so zmluvou medzi MŽP a dodávateľom podkladovú vrstvu Ortofotomapy zo snímkovania 2008-2010. Ortofotomapa je nadlaždicovaná v zmysle navrhovaného štandardu pre dlaždicovanie máp v SR. Dlaždice sú tvorené v rovnakých mierkových úrovniach ako ZBGIS.

Mapu si môžete pozrieť v mapovom prehliadači národného geoportálu:

http://geoportal.gov.sk/sk/map