Plánovaný výpadok Registra priestorových informácií30.4.2018

V termíne 3. mája 2018 od 13:00 do 13:30 môže dôjsť k obmedzeniu možností využívania služieb Registra priestorových informácií z dôvodu avizovaných servisných aktivít Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Za prípadné vzniknuté obmedzenie využívania Registra priestorových informácií sa vopred ospravedlňujeme.