Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Školenie29.4.2022

Pozývame Vás na prvé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Zber a tvorba priestorových údajov".

Termín

05.05.2022 od 08.30 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v on-line režime s využitím platformy MS Teams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu.

O podujatí

Ambíciou podujatia je zasvätiť účastníkov do problematiky GIS, konkrétne do jeho prvotnej fázy, ktorou je zber údajov. Oboznámiť sa s typmi údajov, možnosťami ich zberu a tvorby. Účastníci sa dozvedia o hlavných metódach priameho a nepriameho zberu údajov a možnostiach dostupnosti existujúcich zdrojov údajov pre riešenie ich problémov. Školenie taktiež poskytne priestor na praktické odskúšanie možností zberu a tvorby priestorových údajov.

Ciele

  • Objasniť základné koncepty a termíny ako priestorové dáta, vektor, raster a ďalšie, prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe
  • Poskytnúť prehľad o možnostiach priameho a nepriameho zberu, vrátane  identifikácie existujúcich priestorových údajov
  • Pripraviť a odskúšať ukážky zberu a tvorby priestorových údajov pre využitie v profesionálnej praxi i bežnom živote   

Program

08:30
 Otvorenie školenia
08:35  Intro do série INSPIRE ESPUS školení
08:45
 Základné pojmy a koncepty
09:00
 Zber priestorových údajov I.
10:00
 Prestávka
10:15
 Zber priestorových údajov II.
11:30
 Obedná prestávka
12:30
 Zber a tvorba geodát v praxi
15:00
 Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Usmernenie pre záujemcov: 

●      Registrácia je dostupná prostredníctvom online registračného formulára.