Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Workshop25.3.2022

Pozývame Vás na úvodný INSPIRE ESPUS Workshop zameraný na tému "INSPIRE požiadavky a očakávania".

 

Termín

07.04.2022 od 9.15 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Workshop sa uskutoční v kombinovanom režime s možnosťou fyzického stretnutia v Slovenskej agentúre životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 v Banskej Bystrici (Veľká zasadačka), alebo formou on-line účasti s využitím platformy Zoom. Účasť na seminári je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu.

O podujatí

Cieľom INSPIRE je vytvorenie infraštruktúry priestorových informácií, ktorá umožní ich harmonizované zdieľanie v oblasti politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Hoci smernica INSPIRE vstúpila do platnosti pred 15 rokmi, pomerne veľký počet poskytovateľov stále rieši otázku "čo mám vlastne robiť". Na druhej strane aj z pohľadu užívateľov by malo Slovensko ako aj ďalšie členské štáty Európskej únie, monitorovať využívanie infraštruktúr pre priestorové údaje. INSPIRE bude zároveň prechádzať procesom nastavenia jeho ďalšieho smerovania. 

Ambíciou tohto online podujatia je okrem sumarizácie zákonných povinností poskytovateľov a informovania o súvisiacich prínosoch pre používateľov, identifikovať oblasti, ktoré vyžadujú pozornosť a podporu tak aby sa podarilo naplniť ciele INSPIRE. Zároveň poskytne priestor na otvorenie diskusie pre ďalšie smerovanie INSPIRE v SR i EÚ.

Ciele

  • Poskytnúť sumarizáciu požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy INSPIRE; 
  • Predstaviť potenciál a príklady dobrej praxe v oblasti INSPIRE;
  • Identifikovať očakávania v oblasti INSPIRE;
  • Spresniť požiadavky a očakávania na ďalšie workshopy.

Program

09:00
Otvorenie online priestoru pre Workshop
09:15
Otvorenie workshopu
09:20
 Zhrnutie INSPIRE & séria ESPUS workshopov
09:30
Požiadavky a potenciál INSPIRE
10:00
Očakávania účastníkov workshopu
11:00
Prestávka
11:30
Vyhodnotenie očakávaní účastníkov workshopu
11:50
Závery workshopu

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Usmernenie pre záujemcov: 

●      Účasť na workshope pre zaregistrovaných je bezplatná;

●      Registrácia je dostupná prostredníctvom online registračného formulára.