Pozvánka na 10.INSPIRE ESPUS Školenie4.11.2022

Pozývame Vás na desiate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "BIM - Building Information Modeling“.

 

Termín

09.11.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

V rámci školenia BIM - Building Information Modeling budú účastníkom poskytnuté aktuálne informácie o stave informačného modelovania stavieb v kontexte prepojenia na vybrané aspekty (súčasný stav, princípy, legislatívne prostredie). Témy stavebníctva a infraštruktúry patria medzi dôležité oblasti tvorby a využívania priestorových údajov s vysokým potenciálom pre infraštruktúru priestorových informácií. BIM je aj naďalej kľúčovou témou a veľkou výzvou pre našu krajinu. Aj prostredníctvom tohto školenia otvárame priestor pre transfer informácií v oblasti digitalizácie procesov v stavebníctve. V záverečnej časti sa podujatie bude venovať praktickým príkladom aplikačného využitia BIM s dôrazom na implementáciu BIM v dopravnom staviteľstve, ukážky tvorby modelov a štandardov a v neposlednej rade aj parametrickému modelovaniu mostných objektov.

Ciele

  • Poskytnutie prehľadu o stave informačného modelovania stavieb v podmienkach SR.
  • Bližšie predstaviť digitalizáciu stavebných procesov.
  • Zdieľať príklady dobrej praxe INFRA BIM a potenciál ich využitia.
  • Identifikovať synergie BIM a INSPIRE.

Program

09:00  Úvod - Otvorenie podujatia
   Potenciál synergií INSPIRE a BIM
09:15  Úvod do Informačného modelovania stavieb
10:20  Prestávka
10:30  Digitalizácia procesov v stavebníctve
12:30  Obedná prestávka
13:30  INFRA BIM

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).