Pozvánka na 11.INSPIRE ESPUS Školenie10.11.2022

Pozývame Vás na jedenáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Metaúdaje“.

Termín

16.11.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie poskytne účastníkom prehľad o problematike metaúdajov vo väzbe na výsledky 4.INSPIRE ESPUS workshopu k rovnomennej téme. Okrem nevyhnutného kontextu, legislatívnych požiadaviek, technických odporúčaní, budú predstavené špecifiká metaúdajov v kontexte INSPIRE s indikáciou presahu k téme Open Data. Podujatie predstaví aj praktické typy a odporúčania v rámci celého životného cyklu metaúdajov od ich tvorby až po samotné využitie. V rámci podujatia budú predstavené možnosti súvisiacich nástrojov, vrátane ukážok novopripravovaného Registra priestorových informácií 2.0.

Ciele

  • Predstavenie témy metaúdajov
  • Zameranie na najpodstatnejšie aspekty tvorby a správy metaúdajov
  • Podporiť možnosti využívania metaúdajov
  • Nazdieľať praktické príklady práce s metaúdajmi

Program

09:00  INSPIRE a OpenData metaúdaje
10:20  Prestávka
10:30  Správa a využívanie metaúdajov 1
12:30  Obedná prestávka
13:30  Správa a využívanie metaúdajov 2

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).