Pozvánka na 12.INSPIRE ESPUS Školenie11.11.2022

Pozývame Vás na dvanáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "INSPIRE Validácia“.

Termín

18.11.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie poskytne prehľad o podstatných aspektoch validácie naplnenia INSPIRE legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní. Okrem základných požiadaviek na obsah, formu a spôsob testovania súladu, podujatie predstaví dostupné nástroje a riešenia spolu s praktickými ukážkami.

Ciele

  • Predstavenie problematiky INSPIRE validácie.
  • Objasnenie možností validácie vybraných INSPIRE komponent.
  • Oboznámenie sa s INSPIRE referenčným validátorom, jeho funkcionalitou a podporovanými typmi testov.
  • Prezentácia príkladov validácie metaúdajov, sieťových služieb (zobrazovacích, ukladacích, vyhľadávacích) a harmonizovaných súborov priestorových údajov.

Program

09:00  Intro do INSPIRE validácie
10:20  Prestávka
10:30  INSPIRE referenčný validátor
12:30  Obedná prestávka
13:30 Validácia v praxi

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).