Pozvánka na 13.INSPIRE ESPUS Školenie24.11.2022

Pozývame Vás na trináste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Kvalita údajov a služieb“.

Termín

30.11.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie je zamerané na predstavenie problematiky kvality údajov a služieb v kontexte INSPIRE a v prípade údajov i v rámci elektronizácie verejnej správy (eGovernment). Podujatie poskytne z pohľadu INSPIRE základné informácie o kľúčových konceptoch, požiadavkách a odporúčaniach na kvalitu, väzbe na priestorové údaje, služby a metaúdaje. Z eGovernment oblasti predstaví metodiku hodnotenia dátovej kvality, parametre dátovej kvality a príklady hodnotenia dátovej kvality. V závere školenie ponúkne niekoľko praktických príkladov sledovania a hodnotenia kvality údajov a služieb.

Ciele

  • Uviesť tému kvality údajov a služieb;
  • Predstaviť kľúčové aspekty kvality údajov a služieb;
  • Porovnať prístupy kvality údajov v rámci INSPIRE a eGovernment.

Program

09:00  Kvalita údajov v INSPIRE a eGovernmente
10:20  Prestávka
10:30  Kvalita služieb v INSPIRE
12:30  Obedná prestávka
13:30  Kvalita údajov a služieb v praxi

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).