Pozvánka na 14.INSPIRE ESPUS Školenie24.11.2022

Pozývame Vás na štrnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Vizualizácie & kartografia“.

Termín

01.12.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie poskytne prehľad o možnostiach vizualizácie a digitálnej kartografickej reprezentácie priestorových údajov v geografických informačných systémoch (GIS). Podujatie priblíži účastníkom základné koncepty digitálnej kartografie a interpretácie geopriestorových údajov, ako aj princípy samotnej vizualizácie dát. Účastníci po školení budú schopní využiť možnosti jednoduchej vizualizácie svojich priestorových údajov so zohľadnením príkladov dobrej praxe a odporúčaní ich vhodnej kartografickej reprezentácie pre daný účel.

Ciele

  • Základné koncepty digitálnej kartografie a dátovej vizualizácie;
  • Interpretácia a využívanie geopriestorových údajov pre tvorbu a zovšeobecňovanie máp;
  • Použitie GIS na integráciu a vizualizáciu rôznych druhov geopriestorových údajov;
  • Symbológia a kartografický dizajn

Program

09:00  Predstavenie problematiky vizualizácie a kartografie
10:20  Prestávka
10:30  Základné odporúčania a možnosti reprezentácie údajov v prostredí desktop GIS nástrojov
12:30  Obedná prestávka
13:30  Vizualizácie a kartografia v praxi

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).