Pozvánka na 15.INSPIRE ESPUS Školenie30.11.2022

Pozývame Vás na pätnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Analytické využitie priestorových údajov“.

Termín

05.12.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Ambíciou školenia je predstaviť možnosti analytického využitia priestorových údajov, prípadne aj v kombinácii s údajmi nepriestorovej povahy. Účastníci budú mať príležitosť oboznámiť sa s možnosťami úpravy a analýzy priestorových údajov, prepájaním rôznych vrstiev, výpočtami plôch a vzdialeností, či vizualizáciami získaných výsledkov. Školenie ponúkne aj praktické ukážky využitia softvérových nástrojov s otvoreným zdrojovým kódom (napr. QGIS).

Ciele

  • Objasniť potenciál analytického využitia geoúdajov;
  • Predstaviť možnosti analytických postupov a techník;
  • Informovať o nástrojoch a riešeniach pri analytickej podpore;
  • Zdieľať praktické príklady.

Program

09:00  Predstavenie problematiky analytického využitia priestorových údajov
10:20  Prestávka
10:30  Analytické postupy a nástroje
12:00  Obedná prestávka
13:00  Praktické ukážky

 

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).