Pozvánka na 16.INSPIRE ESPUS Školenie2.12.2022

Pozývame Vás na šestnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "RPI 2.0 Testovanie“.

Termín

09.12.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Prostredníctvom školenia bude účastníkom poskytnutý prehľad o obsahu a funkcionalite novej verzie Registra priestorových informácií (RPI) 2.0, v rámci jeho sprístupnenia na testovanie. Register priestorových informácií je určený predovšetkým pre poskytovateľov priestorových informácií v súvislosti so zabezpečovaním dokumentácie priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov a tvorcov aplikácií, ktoré tieto priestorové informácie využívajú. Cieľom RPI 2.0 je uľahčiť správu metaúdajov harmonizovaných podľa INSPIRE modelov pomocou nástrojov a zabezpečiť úplný súlad s požiadavkami pre zdieľanie popisných informácií pre potreby monitoringu a využitia zdrojov, a to nielen vo verejnej správe.

Ciele

  • Uvedenie procesu testovania RPI 2.0;
  • Objasnenie architektúry a možností RPI 2.0;
  • Predstavenie jednotlivých častí a funkcionality.

Program

09:00  Úvod k RPI 2.0
09:30  Registrácia a zoznam povinných osôb
10:15  Prestávka
10:30  Metaúdaje
11:15  Harvester + validátor
12:00  Obedná prestávka
13:00  Frontend

 

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).