Pozvánka na 17.INSPIRE ESPUS Školenie8.12.2022

Pozývame Vás na sedemnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Webová prístupnosť“.

Termín

12.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie poskytne základné informácie o legislatívnych požiadavkách a očakávaniach aplikačnej praxe v oblasti zabezpečenia prístupnosti webových sídiel. Webové stránky (nielen) verejnej správy by pri používaní nemali klásť zásadné, resp. žiadne prekážky z pohľadu obsahu, služieb a funkcií tak, aby ich mohli používať rovnako zdravé osoby, ako aj akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek.

Ciele

  • Predstavenie problematiky webovej prístupnosti;
  • Objasnenie kritérií na hodnotenie prístupnosti;
  • Nástroje a praktické ukážky hodnotenia a zlepšovania prístupnosti.

Program

09:00  Otvorenie školenia
09:05  Predstavenie problematiky webovej prístupnosti
10:15  Prestávka
10:30  Kritériá prístupnosti a praktické aspekty
11:55  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).