Pozvánka na 18.INSPIRE ESPUS Školenie9.12.2022

Pozývame Vás na osemnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "WebGIS“.

Termín

14.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Rozvoj webtechnológií umožňuje postupný presun možností práce s priestorovými údajmi z prostredia desktop aplikácií do webových prehliadačov. Aj vo verejnej správe sa začínajú objavovať prípady, kedy je potrebné zvážiť, či daná užívateľská požiadavka, agendový proces, alebo služba pracujúca s priestorovými údajmi by mala byť dostupná aj prostredníctvom web map aplikácie. Takisto pri verejnom obstarávaní WebGIS riešení je dobré zohľadniť niektoré aspekty s cieľom, aby sa podarilo nakúpiť čo najlepšiu hodnotu za verejné zdroje. Školenie takisto, okrem predstavenia problematiky, prinesie aj príklady vybraných WebGIS riešení.

Ciele

  • Uvedenie problematiky WebGIS aplikácií;
  • Nazdieľanie odporúčaní pri zvažovaní špecifikácií na WebGIS riešenia;
  • Stručné predstavenie vybraných WebGIS riešení.

Program

09:00  Otvorenie školenia
09:05  WebGIS intro
10:15  Prestávka
10:30  Predstavenie vybraných riešení
11:55  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).