Pozvánka na 19.INSPIRE ESPUS Školenie10.12.2022

Pozývame Vás na devätnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Linkované geo údaje“.

Termín

16.12.2022 od 10.00 do 13.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento Zoom url odkaz.

O podujatí

Potenciál sémantického webu (Web 3.0) prináša koncept linkovaných dát, v rámci ktorých sa počíta s potenciálom schopností počítačov “čítať” digitálne zdieľané informácie. To by umožnilo otestovať aj potenciál priestorových údajov cez nové perspektívy. Školenie poskytne predstavenie problematiky z globálnej až po národnú úroveň, vrátane predstavenia niektorých praktických aspektov a možností.

Ciele

  • Uvedenie problematiky Linkovaných priestorových údajov;
  • Predstavenie aktivít na medzinárodnej a národnej úrovni;
  • Príklady praktických implementácií.

Program

10:00  Otvorenie školenia
10:05  Linked (geo) data intro
11:15  Prestávka
11:30  Interoperabilita údajov v eGovernmente so zameraním na Register adries
13:00  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).