Pozvánka na 2.INSPIRE ESPUS Školenie10.6.2022

Pozývame Vás na druhé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Základy INSPIRE“.

Termín

22.06.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v on-line režime s využitím platformy MS Teams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu.

O podujatí

Školenie je zamerané na poskytnutie úvodného prehľadu témy Infraštruktúr pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). Podujatie poskytne sumarizáciu a objasnenie najdôležitejších požiadaviek, cieľových skupín, základných princípov a očakávaných prínosov súvisiacich s INSPIRE. Okrem stručného zhodnotenia situácie na Slovensku budú účastníkom vysvetlené rozdiely medzi legislatívnymi požiadavkami a technickými usmerneniami, predstavené a popísané jednotlivé komponenty v kombinácii s konkrétnymi príkladmi zo Slovenska a zahraničia. V neposlednom rade budú pripravené praktické ukážky a vytvorené možnosti odskúšania vybraných priestorových údajov, nástrojov a techník.

Ciele

  • Poskytnúť základné informácie o Infraštruktúre pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE)
  • Objasniť základné požiadavky, odporúčania, princípy a hlavné  komponenty infraštruktúry
  • Priniesť príklady a poskytnúť priestor pre praktické odskúšanie, údajov, nástrojov a postupov pri riešení konkrétnych prípadov použitia  

Program

09:00
 INSPIRE Intro
   Úvod do INSPIRE
   Legislatíva, dokumentácia, weby a nástroje
09:45  Technické komponenty INSPIRE
   Harmonizácia a interoperabilita
   Služby priestorových údajov
   Metaúdaje
11:45
 Netechnické komponenty INSPIRE
   Zdieľanie údajov
   Monitoring a reporting
   Budúcnosť INSPIRE

12:30

 Obedná prestávka
13:30
 INSPIRE v praxi

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Usmernenie pre záujemcov: 

●      Registrácia je dostupná prostredníctvom online registračného formulára.