Pozvánka na 2.INSPIRE ESPUS Workshop13.9.2022

Pozývame Vás na druhý INSPIRE ESPUS Workshop zameraný na tému "Harmonizáciou k interoperabilite".

Termín

20.09.2022 od 9.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Workshop sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na seminári je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Podujatie nadviaže na úvodný workshop s cieľom adresovať oblasť samotného dátového obsahu - priestorové údaje a ich harmonizáciu s naplnením požiadaviek na interoperabilitu.  
Priestorové údaje sú nositeľmi hlavného informačného obsahu a predstavujú kľúčový komponent pri prevádzke a využívaní infraštruktúr priestorových informácií. Harmonizácia priestorových údajov by mala okrem naplnenia legislatívnych požiadaviek napomôcť pri zlepšení ich využiteľnosti. Situácia na Slovensku v oblasti dostupnosti a využívania harmonizovaných INSPIRE údajov však nezodpovedá pôvodným očakávaniam a doterajšie skúsenosti prinášajú mnohé výzvy. Nemenej dôležitou úlohou je zabezpečiť synergie s požiadavkami v oblasti eGovernment a Open Data.

Aplikačná prax však poukazuje na problémy so samotnou identifikáciou toho, čo sú priestorové dáta, s ich harmonizáciou a zdieľaním, čo má za následok ich obmedzenú využiteľnosť. Na Slovensku stále patrí medzi výzvy identifikácia priestorových údajov v podobe, v akej sú aktuálne vytvárané a spravované (“as is” geodáta). Aj tie datasety, ktoré prešli procesom harmonizácie zatiaľ vykazujú nízku využiteľnosť v aplikačnej praxi. Ako teda správne identifikovať priestorové údaje? Ako zabezpečiť ich harmonizáciu a hodnotenie využiteľnosti? Je potrebné všetky datasety harmonizovať? Je možné optimalizovať proces harmonizácie? Na tieto a ďalšie otázky bude workshop hľadať odpovede.
Cieľom tohto workshopu tak bude identifikácia problémových oblastí a hľadanie možných riešení a odporúčaní pre zlepšenie situácie v predmetnej oblasti.

Ciele

  • Poskytnúť prehľad prínosov a požiadaviek na INSPIRE interoperabilitu;
  • Identifikovať problémové oblasti;
  • Hľadať možnosti vhodných opatrení.

Program

09:00
 Otvorenie workshopu
09:05
 Motivácia a kontext
09:20
 Príklady prínosov harmonizácie
09:45
 INSPIRE interoperabilita
10:15
 Prestávka
10:30
 Výzvy v oblasti harmonizácie
11:50
 Závery workshopu

 

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).