Pozvánka na 20.INSPIRE ESPUS Školenie16.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "INSPIRE & Samospráva“.

Termín

21.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento MsTeams url odkaz.

O podujatí

Obce, mestá i samosprávne kraje vytvárajú, získavajú a využívajú pre správu svojich území rôzne priestorové údaje. Mnohé z nich tieto priestorové údaje začínajú systematicky spravovať i zdieľať v zmysle súvisiacej legislatívy i očakávaní aplikačnej praxe, no väčšina z nich o týchto požiadavkách, ale aj možnostiach zatiaľ ani nevie. Čo by mala samospráva v tejto oblasti už dnes zabezpečovať, a čo by mohla aj využiť prostredníctvom infraštruktúry priestorových informácií, priblíži predmetné školenie.

Ciele

  • Uvedenie problematiky INSPIRE v kontexte samosprávy;
  • Predstavenie najdôležitejších povinností;
  • Identifikácia potenciálu a prínosov;
  • Príklady a inšpirácie z praxe.

Program

09:00  Otvorenie školenia
09:05  Úvod do INSPIRE a súvisiace požiadavky z pohľadu samosprávy
10:15  Prestávka
10:30  Potenciál INSPIRE a príklady z praxe
12:00  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).