Pozvánka na 21.INSPIRE ESPUS Školenie17.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate prvé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "INSPIRE & OSM“.

Termín

22.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento MsTeams url odkaz.

O podujatí

OpenStreetMap (OSM) predstavuje globálnu iniciatívu dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k tvorbe a aktualizácii tejto celosvetovej databázy priestorových údajov. Vďaka komunitnej a distribuovanej povahe OSM sa tejto iniciatíve podarilo za relatívne krátky čas vytvoriť mapové “pokrytie” výraznej časti Zeme. Napriek heterogénnosti rozsahu a kvalite údajov, tento komunitný princíp pomohol získať OSM rešpektovanú pozíciu v doméne. OSM je tak potencionálnym zdrojom údajov aj pre INSPIRE, hlavne pre témy, u ktorých zatiaľ na Slovensku absentuje relevantný dátový obsah, a naopak INSPIRE môže posilniť obsah i kvalitu údajov v OSM. O týchto a súvisiacich témach za záujemcovia dozvedia viac na samotnom školení.

Ciele

  • Uvedenie iniciatívy OpenStreetMap (OSM);
  • Predstavenie obsahu a možností OSM, licencia a možnosti využitia;
  • OSM ako databáza - jej štruktúra, spôsoby downloadu;
  • Import do lokálnej databázy;
  • Komunitný rozmer tvorby a aktualizácie;
  • Potenciál synergií s INSPIRE.

Program

09:00  Otvorenie školenia
09:05  Iniciatíva OpenStreetMap
10:15  Prestávka
10:30  Synergie s INSPIRE, pou6itie OSM
12:00  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).