Pozvánka na 3.INSPIRE ESPUS Školenie29.7.2022

Pozývame Vás na tretie INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Správa priestorových údajov“.

Termín

05.08.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v on-line režime s využitím platformy MS Teams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu.

O podujatí

Podujatie je zamerané na prezentáciu využitia databáz s podporou správy priestorových údajov – geodatabáz. Účastníkom bude odprezentovaná ich architektúra a jednotlivé komponenty so zameraním hlavne na časti špecifické pre správu priestorových údajov. V školení je kladený dôraz na prezentáciu výhod správy priestorových údajov v geodatabáze oproti ich využívaniu v nedatabázových formátoch. V neposlednom rade obsahuje školenie aj praktické ukážky práce s priestorovými údajmi v prostredí PostgreSQL/PostGIS, ktoré je lídrom v oblasti správy priestorových údajov v objektovo-relačnom databázovom systéme.

Ciele

  • Objasniť základné súčasti geodatabáz ako sú natívne dátové typy pre uloženie geometrie, priestorové indexy a obslužné nástroje, funkcie a procedúry.
  • Vysvetliť výhody správy priestorových údajov v geodatabáze.
  • Podať základné informácie o možnostiach práce s priestorovými údajmi v geodatabáze pomocou SQL a PL SQL skriptov.
  • Odprezentovať príklady použitia geodatabázy na databázovom systéme PostgreSQL s rozšírením PostGIS pre správu priestorových údajov.  

Program

09:00
 Úvod do správy priestorových údajov v geodatabáze
   
10:00
 Geodatabáza (PostgreSQL/PostGIS)


12:00
 Obedná prestávka
 
13:00  Využitie geodatabázy v praxi

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Usmernenie pre záujemcov: 

●      Registrácia je dostupná prostredníctvom online registračného formulára.