Pozvánka na 3.INSPIRE ESPUS Workshop5.10.2022

Pozývame Vás na tretí INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "INSPIRE služby a APIs “.

Termín

11.10.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Workshop sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na seminári je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

3.INSPIRE ESPUS workshop na úvod nadviaže na aktivitu prípravy Enterprise architektúry INSPIRE na Slovensku predovšetkým na biznis úrovni. Tematicky  bude zameraný na druhú technologickú komponentu INSPIRE - sieťové služby a aplikačno programové rozhrania (Application programming interface - API). Ich hlavným poslaním je zabezpečiť prístup k priestorovým údajom prostredníctvom internetu. Tieto služby a rozhrania umožňujú poskytovateľom priestorových údajov tieto sprístupňovať pre rôznych užívateľov. Samotné využívanie služieb a API môže byť realizované prostredníctvom strojového, alebo grafického užívateľského rozhrania rôznych aplikácií. Aj keď sa rozsah a ponuka rôznych typov služieb postupne rozširuje, stále ich tvorba a používanie prináša nemalé výzvy. Ako optimalizovať publikáciu služieb, ktoré štandardy a formáty podporovať? Ako podporiť ich využívanie strojmi a ľudmi? Tieto a ďalšie otázky si kladú za cieľ stimulovať diskusiu počas tohto workshopu.

Ciele

  • Identifikovať vstupy do biznis architektúry v rámci Enterprise architektúry INSPIRE v SR;
  • Poskytnúť prehľad prínosov a požiadaviek na INSPIRE sieťové služby a API;
  • Identifikovať problémové oblasti;
  • Hľadať možnosti vhodných opatrení.

Program

09:00
 Otvorenie workshopu
 Motivácia a kontext
   Základné info
   Príklady INSPIRE služieb a API
10:15
 Prestávka
10:30
 Výzvy v oblasti služieb a aplikácií
11:50
 Závery workshopu

 

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).