Pozvánka na 4.INSPIRE ESPUS Školenie12.8.2022

Pozývame Vás na štvrté INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "QGIS“.

Termín

17.08.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v on-line režime s využitím platformy MS Teams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu.

O podujatí

Školenie je zamerané na predstavenie možností práce s priestorovými údajmi prostredníctvom desktop GIS aplikácie QGIS. Jeho cieľom je poskytnúť základný prehľad možností využitia tohto nástroja pre najčastejšie činnosti realizované s priestorovými údajmi, vrátane možností využitia tohto nástroja v kontexte INSPIRE.

Ciele

  • Poskytnúť prehľad o možnostiach QGIS
  • Predstaviť najčastejšie využívané funkcionality
  • Ukázať niektoré praktické typy
  • Odprezentovať ukážky z praxe
  • Zdieľať príklady využívania INSPIRE služieb a údajov

Program

09:00
 Úvod a základy QGIS
   
10:00
 Práca s údajmi a výstupy


12:00
 Obedná prestávka
 
13:00  QGIS v praxi

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Usmernenie pre záujemcov: 

●      Registrácia je dostupná prostredníctvom online registračného formulára.