Pozvánka na 4.INSPIRE ESPUS Workshop28.10.2022

Pozývame Vás na štvrtý INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "Metaúdaje“.

 

Termín

03.11.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Workshop sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na seminári je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

4.INSPIRE ESPUS workshop posunie aktivity Enterprise architektúry INSPIRE na Slovensku predovšetkým na dátovú a aplikačnú úroveň. Z pohľadu odborného zamerania sa bude orientovať na poslednú INSPIRE technologickú komponentu - Metaúdaje. Ich hlavným poslaním je zabezpečiť dokumentáciu a následné vyhľadávanie súborov a služieb priestorových údajov. Do akej miery sa toto poslanie darí napĺňať, aké skúsenosti priniesli posledné roky s Registrom priestorových informácií, ale aj ktorým smerom by sa mala uberať budúcnosť - budú témy, ktorým sa bude podujatie venovať. Veríme, že aj s Vaším príspením sa podarí vytvoriť lepšie podmienky pre tvorbu a využívanie metaúdajov na Slovensku.

Ciele

  • Identifikovať vstupy do údajovej a aplikačnej architektúry v rámci Enterprise architektúry INSPIRE v SR;
  • Zhodnotiť aktuálny stav v oblasti INSPIRE metaúdajov na Slovensku;
  • Identifikovať výzvy a príležitosti;
  • Pripraviť vstupy pre INSPIRE ESPUS školenie k téme metaúdaje.

Program

09:00
 Otvorenie workshopu

 Motivácia a kontext
   Základné info
10:15
 Prestávka
10:30
 Výzvy a príležitosti
11:50
 Závery workshopu

 

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).