Pozvánka na 5.INSPIRE ESPUS Školenie31.8.2022

Pozývame Vás na piate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "QGIS II“.

Termín

7.9.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v on-line režime s využitím platformy MS Teams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu.

O podujatí

Školenie nadviaže na 4.INSPIRE ESPUS školenie “QGIS”, pričom poskytne ďalšie ukážky a príklady možností využitia tejto desktop GIS aplikácie. Podujatie priblíži účastníkom  možnosti tvorby a úpravy priestorových údajov, potenciál tvorby dopytov, ako aj analytické i kartografické možnosti. Nebudú chýbať aj praktické ukážky, zamerané na konkrétne prípady použitia.

Ciele

  • Predstaviť ukážky tvorby a editácie priestorových údajov
  • Poskytnúť príklady možností dopytovaní
  • Odprezentovať príklady možných analýz
  • Pomôcť pri príprave jednoduchých kartografických výstupov
  • Zdieľať príklady využívania INSPIRE služieb a údajov

Program

09:00
 Práca s údajmi a výstupy II


12:00
 Obedná prestávka
 
13:00  QGIS v praxi II

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Usmernenie pre záujemcov: