Pozvánka na 5.INSPIRE ESPUS Workshop9.11.2022

Pozývame Vás na piaty INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "DPZ & Copernicus @ STU GIS DAY 2022“.

Termín

15.11.2022 od 18.00 do 19.30 hod

Miesto/spôsob

Workshop sa uskutoční vo väzbe na podujatie GIS Day na SvF vo fyzickom (Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 2766/11, Miestnosť: B319 (BAT)) i online režime (Google Meet). Účasť na workshope je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár.

O podujatí

Podujatie účastníkom ponúkne výber podstatných informácií o témach Diaľkového prieskumu Zeme a programu Copernicus zameraného na pozorovanie Zeme (najmä prostredníctvom satelitov), so špecifickým zameraním na akademickú pôdu. Workshop prinesie informácie o možnostiach vyhľadávania, prístupu a vybraných možnostiach využitia družicových snímkov v aplikačnej praxi.

Ciele

  • Uviesť témy DPZ a Copernicus študentom;
  • Predstaviť vybrané dostupné GIS nástroje pre spracovanie údajov DPZ;
  • Predstaviť možnosti získania údajov programu Copernicus;
  • Praktické ukážky;
  • Diskusia o možnostiach využitia tém v aplikačnej praxi.

Program


Workshop 5: DPZ & Copernicus @ STU GIS DAY 2022

Časový slot

Názov témy /časti workshopu

18:00

Úvod, motivácia, kontext

18:10

Intro do DPZ & Copernicus

18:30

Vyhľadávanie Copernicus údajov cez Web + Detekcia zmien vodných plôch

pomocou MNDWI indexu

18:50

Vyhľadávanie Copernicus údajov cez QGIS + Práca s kanálmi

19:10

Diskusia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).