Pozvánka na 6.INSPIRE ESPUS Školenie21.9.2022

Pozývame Vás na šieste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Harmonizáciou k INSPIRE interoperabilite“.

 

Termín

28.9.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie je zamerané na objasnenie princípov pri harmonizácii priestorových údajov v súvislosti so smernicou INSPIRE. Zároveň poskytne prehľad procesu transformácie údajov do výmenného INSPIRE modelu a následnej validácie. V neposlednom rade budú v rámci školenia odprezentované konkrétne príklady harmonizovaných datasetov a postupov harmonizácie.

Ciele

  • Objasniť harmonizáciu a princípy harmonizácie priestorových údajov podľa INSPIRE.
  • Vysvetliť rôzne prístupy k transformácii priestorových údajov pre potreby INSPIRE.
  • Predstaviť praktické príklady a ukážky harmonizácie priestorových údajov.

Program

09:00
 Harmonizácia údajov


10:30  Transformácia a validácia
   
12:00
 Obedná prestávka
 
13:00  Interoperabilita v praxi

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).