Pozvánka na 7.INSPIRE ESPUS Školenie28.9.2022

Pozývame Vás na siedme INSPIRE ESPUS školenie zamerané na témy "UAVs & LIDAR a iné“

Termín

04.10.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie je zamerané na predstavenie možností, ktoré prinášajú technológie LIDAR a fotogrametrie, vrátane súvisiacich možností zberu relevantných priestorových údajov. Školenie taktiež poskytne praktické ukážky možných prínosov z aplikačnej praxe.

Ciele

  • Objasniť princípy, prínosy, kľúčové špecifikácie a motiváciu využitia technológií LIDAR a fotogrametrie UAV.
  • Predstaviť možnosti zberu a spracovania súvisiacich priestorových údajov prostredníctvom týchto technológií.
  • Priblížiť a porovnať jednotlivé technológie s dôrazom na špecifikáciu  okolností/podmienok, za ktorých  je možné tieto technológie využiť.
  • Predstaviť výsledky aplikačného využitia technológie LIDAR a fotogrametrie UAV na príkladoch reálnej praxe.

Program

09:30
 Motivácia - Prečo?


09:45  Charakter zberu údajov - Ako?
   
11:00  Charakter zberu údajov - Čím?
   
12:00
 Obedná prestávka
 
13:00  Praktické ukážky z aplikačnej praxe

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).