Pozvánka na 8.INSPIRE ESPUS Školenie13.10.2022

Pozývame Vás na ôsme INSPIRE ESPUS školenie zamerané na témy "INSPIRE sieťové služby & OGC APIs.

Termín

21.10.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Školenie je zamerané poskytnutie základných informácií o požiadavkách a možnostiach INSPIRE sieťových služieb a sérii rozhraní pre programovanie aplikácií z dielne Open geospatial consortium (OGC APIs). Podujatie prinesie informácie o možnostiach tvorby a využívania týchto komunikačných rozhraní ktoré umožňujú vzdialený prístup priestorovým údajom. V rámci školenia budú taktiež predstavené praktické možnosti využitia týchto rozhraní a práce s nimi.

Ciele

  • Predstaviť možnosti a požiadavky na INSPIRE sieťové služby a OGC API.
  • Informovať o publikácií a sprístupnení priestorových údajov cez tieto rozhrania.
  • Demonštrovať praktické príklady a ukážky využitia a práce s rozhraniami.

Program

09:00
 Predstavenie INSPIRE sieťových služieb a OGC API


10:30  Publikácia INSPIRE služieb a OGC API


12:00
 Obedná prestávka
 
13:00  Praktické príklady

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).