Pozvánka na 8.INSPIRE ESPUS Workshop10.12.2022

Pozývame Vás na posledný INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "INSPIRE Monitoring & budúcnosť“.

Termín

15.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Workshop sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na podujatí je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Podujatie okrem finalizácie aktivít dizajnu architektúry INSPIRE na Slovensku bude adresovať témy INSPIRE monitoringu a možností ďalšieho smerovania INSPIRE.

Ciele

  • Poskytnúť vstupný prehľad do problematiky INSPIRE monitoringu;
  • Identifikovať príležitosti a výzvy v tejto oblasti;
  • Nazdieľať predstavy a očakávania o INSPIRE v budúcnosti.

Program


Workshop 8: INSPIRE Monitoring & budúcnosť

Časový slot

Názov témy /časti workshopu

09:00

Začiatok workshopu

09:05

Motivácia & kontext 

09:30

Základné info

09:50

Výzvy a prínosy INSPIRE monitoringu

10:15

Prestávka

10:30

Budúcnosť INSPIRE

12:00

Záver workshopu

 

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).