Pozvánka na 9.INSPIRE ESPUS Školenie21.10.2022

Pozývame Vás na deviate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na témy "DPZ & Copernicus“.

Termín

27.10.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

V rámci tohto školenia, budú účastníkom poskytnuté aktuálne informácie o základných princípoch a využití diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a európskeho programu  Copernicus zameraného na pozorovanie Zeme (najmä prostredníctvom satelitov) Podujatie prinesie informácie o možnostiach vyhľadávania, prístupu a využitia k družicovým snímkam a metodických postupov ich spracovania vrátane možností podpory vzdelávania a výmeny skúseností. V rámci školenia budú taktiež predstavené praktické príklady od vyhľadávania vhodných snímok, ich získania až po príklady ich spracovania s dôrazom na zdroje údajov z programu Copernicus.

Ciele

  • Bližšie predstavenie tém metód DPZ a ich využitia najmä prostredníctvom európskeho programu Copernicus.
  • Poskytnutie prehľadu o údajových zdrojoch satelitných snímok a možnostiach práce s nimi.
  • Informovať o možnostiach podpory vzdelávacích aktivít.
  • Zdieľať príklady s potenciálom využitia v praxi.

Program

09:00
 Diaľkový prieskum Zeme


10:30  Copernicus


12:00
 Obedná prestávka
 
13:00  Praktické príklady

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).