Prieskum dopytu a ponuky školení v oblasti geoinformatiky a NIPI / INSPIRE8.9.2020

Zabezpečenie legislatívnych požiadaviek ako aj očakávaní dnešnej aplikačnej praxe v oblasti efektívnej správy priestorových údajov a služieb kladie nemalé nároky na ich poskytovateľov i užívateľov.

Na základe požiadaviek zvyšovania povedomia a potreby prístupu k aktuálnym informáciám v oblasti geoinformatiky, národnej infraštruktúry priestorových informácií / INSPIRE formou školení Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupnilo prieskum zameraný na identifikáciu dopytu a ponuky po školeniach v tejto oblasti.

Ak patríte medzi záujemcov o takéto školenia a máte záujem špecifikovať Vaše potreby, prípadne sa podeliť o Vaše skúsenosti už z absolvovaných školení, alebo patríte medzi poskytovateľov takýchto školení - využite túto príležitosť.

Vopred vďaka za disemináciu informácie aj do Vašich sietí.

Príspevky budú využité pri prioritizácii a obstarávaní relevantných školení, preto je potrebné ich zaslať do termínu 10.10.2020.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

inspire@enviro.gov.sk
+421 905 998035

09.01.2021: Vybrané výsledky prieskumu