Prieskum dopytu po datasetoch a API23.3.2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") spúšťa prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch verejnej správy a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy.

V termíne od 16.03.-31.3.2017 je možné vyplniť online dotazník a vyjadriť tak svoje preferencie, názory. Dotazník je dostupný online na tomto hypertextovom odkaze.

Dotazník je určený IT vývojárom, dátovým analytikom ale aj občanom, ktorí sa zaujímajú o verejné dáta.Výsledky tohto prieskumu budú spracované a sprostredkované tým organizáciám verejnej správy, ktoré údaje a elektronické služby verejnej správy spravujú. ÚSV ROS bude následne iniciovať stretnutie so zainteresovanými za účelom dohodnutia postupu zverejnenia najžiadanejších datasetov a aplikačných programových rozhraní. Na základe prieskumu dopytu po najžiadanejších datasetoch je možné alokovať technické a ľudské zdroje potrebné na prednostné zverejnenie najžiadanejších datasetov (ako tomu bolo napr. pri registri adries). Výsledky vrátane ďalšieho postupu budú zverejnené začiatkom mesiaca apríl.