Prieskum hodnotenia INSPIRE zdieľania priestorových údajov medzi orgámni verejnej správy, vrátane ich verejného prístupu a využívania1.10.2018

Európska komisia v súčasnosti realizuje štúdiu zameranú na zlepšenie zdieľania geopriestorových údajov medzi orgánmi verejnej správy a smerom k verejnosti v celej EÚ. Smernica INSPIRE zohráva dôležitú úlohu pri uľahčení takéhoto zdieľania. Skúsenosti však ukazujú, že existuje priestor na zlepšenie a že je možné urobiť viac.

Preto vás chceme požiadať, ako užívateľov a tvorcov geopriestorových údajov a informácií, aby ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti a myšlienky na využitie tejto "infraštruktúry" prostredníctvom prieskumu, ktorý nájdete online na:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR5_CAU_LPA_survey
 
Vopred ďakujeme za zdieľanie informácie o tomto prieskume aj prostredníctvom Vašich kontaktov a sietí.
 
Ďakujeme veľa za vaše príspevky a podporu.

SK INSPIRE tím