Prieskum trhu pre Dodávku riešenia Geoportálu v Českej republike19.8.2020

CENIA, česká informační agentura životního prostředí sprístupnila na elektronickom trhovisku tzv. Prieskum trhu na Dodávku riešenia Geoportálu.

Ide o prieskum trhu, prostredníctvom ktorého budú pripravené podklady pre realizáciu samotného verejného obstarávania, ktoré je plánované na rok 2021.

Ponuky na nacenenie môžu záujemcovia zaslať do 10.09.2020 10:00.

Viac informácií