Prieskum užívateľských požiadaviek pre lepšie weby a komunikáciu v oblasti NIPI / INSPIRE9.9.2020

Webové sídlo inspire.gov.sk ako prvé začalo od roku 2007 prinášať informácie z oblasti INSPIRE a neskôr Národnej infraštruktúry priestorových informácií. Neskôr pribudol web Národného geoportálu (geoportal.gov.sk) a nakoniec aj Register priestorových informácií (rpi.gov.sk).

Tento historický vývoj ako aj požiadavky a očakávania súčasnosti vytvorili priestor pre prieskum, ktorého cieľom je identifikovať požiadavky užívateľov pre zjednodušenie a zlepšenie komunikácie informácií v tejto oblasti. Našou ambíciou je zjednotiť používateľské rozhranie využitím Jednotného manuálu elektronických služieb, zlepšiť užívateľskú skúsenosť a sprístupniť funkcionalitu po ktorej bude reálny dopyt.

Ak máte záujem o zlepšenia v tejto oblasti - využite túto príležitosť.

Vopred vďaka za disemináciu informácie aj do Vašich sietí.

Príspevky budú využité pri príprave a realizácii súvisiacich aktivít, preto je potrebné ich zaslať do termínu 10.10.2020.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

inspire@enviro.gov.sk
+421 905 998035

21.01.2021: Vybrané výsledky prieskumu